WYMAGANIA NA STOPNIE – CAPOEIRA CAMANGULA


Poniżej udostępniamy Ci zarys wymagań na poszczególne stopnie zaawansowania w naszej grupie. Pierwszy stopień otrzymuje się od mistrza na ceremonii zwanej „Batizado” (port. chrzest). Na kolejnych wydarzeniach uczeń zmienia swój stopień na ceremonii „Troca de cordas” (port. zmiana sznurów).

Wymagania te są jedynie zarysem umiejętności jakie powinien posiadać dany uczeń. Przed ceremonią nadania stopnia instruktor przygotowuje swoich uczniów oraz omawia na co będzie zwracana uwaga podczas egzaminów. Systematyczność i zaangażowanie na co dzień zdecydowanie pozwolą Ci zmniejszyć stres na tym wydarzeniu.

cordas

 

Corda branca e amarela (biało – żółty )

Pierwszy stopień przyznawany przez Mestre Nem na ceremonii Batizado. Stopień ten jest oficjalnym przyjęciem do grupy Capoeira Camangula. Uczeń otrzymuje swoje Apelido (ksywa).

Wymagania podstawowe:

– minimum 3 miesiące regularnych treningów;
– składka członkowska regulowana na czas;
– posiada oficjalny strój adepta Capoeira (grupowe abada + camisa).

 

EGZAMIN

Techniki: cadeira, ginga, negativa, cocorinha, role, esquivas (m.in.: descida baixa, esquiva na cadeira, esquiva de cadeira), golpes (m.in.: meia lua de frente, meia lua de compasso, queixada, armada, martelo, bencao, rabo de arraia), floreiros (m.in.: au, queda, bananeira);
Uwagi: adept rozróżnia techniki, zna sposób ich trenowania, nie traci równowagi w trakcie ich wykonywania.

Muzyka: klaskanie do rytmu oraz znajomość podstawowych pieśni (refrenów);
Uwagi: adept uczestniczy w roda; nie jest biernym obserwatorem.

Teoria: podstawowe informacje o grupie (m.in.: nazwa, nasz Mestre), podstawowe informacje o Capoeira.  Adept posiada wiedzę dotyczącą bateria (konfiguracja poszczególnych instrumentów) oraz zasad obowiązujących w roda. Znajomość i przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie.
Uwagi: Adept zna podstawowe informacje dot. sztuki jaką trenuje oraz grupy i trenera.

 

Corda amarela (żółty)

Stopień przyznawany przez Mestre na ceremonii Troca de Cordas.

Podstawowe wymagania:

– około 1,5 – 2 lat regularnych treningów;
– składka członkowska regulowana na czas;
– posiada umiejętności na poprzedni stopień;
– adept zna i przestrzega zasad obowiązujących w grupie.

EGZAMIN

Techniki: jak na poprzednim stopniu z naciskiem na poprawność oraz aspekt techniczny ich wykonania oraz płynność.
Pod uwagę jest brana równowaga po zakończonych kopnięciach, umiejętność łączenia technik, znajomość nazewnictwa.
Uwagi: Adept nie popełnia już błędów w trakcie rozróżniania technik i potrafi stosować je w roda.

Muzyka:  gra na pandeiro i atabaque (w stopniu co najmniej minimalnym). Rozróżnianie rytmów na berimbau. Zna piosenki śpiewane na roda przez trenera (Capoeira, Maculele).
Uwagi: instrumenty nie są obce dla adepta. Wie w jaki sposób uczyć się podstawowych rytmów i wykazuje chęci gry na pandeiro i atabaque podczas roda.

Teoria: ogólnie o grupie (Mestre, kadra Camangula, historia), ogólnie o Capoeira.
Uwagi:  Adept zna korzenie grupy. Interesuje się historią Capoeira, Maculele.

 

Corda amarela – laranja (żółtopomarańczowy)

Stopień przyznawany przez Mestre Nem w trakcie ceremonii Troca de Cordas.  Corda amarela e laranja obrazuje doświadczonego ucznia w Capoeira.

Podstawowe wymagania:

– około 2,5 – 3 lata regularnych treningów;
– składka członkowska regulowana na czas;
– posiada umiejętności na poprzedni stopień.

EGZAMIN

Techniki: adept gra w roda. Potrafi stosować wyuczone techniki i  rozwija grę. Łączy akrobatykę, kopnięcia, uniki.
Widać styl i technikę grupy Camangula (nisko na nogach, wysoko ręce, balans).  Zna podstawowe techniki do benguela.
Uwagi: Adepta cechuje płynna i bogata gra. Potrafi poruszać się przy ziemi i u góry. Cechuje go dobre przygotowanie kondycyjne, siłowe oraz techniczne.

Muzyka: adept gra na pandeiro i atabaque w roda.  Zaczyna grać na berimbau – rozróżnia podstawowe rytmy.
Uwagi: Adept gra w roda na instrumentach (pandeiro, atabaque), dodatkowo uczy się rytmów Maculele oraz Samba na atabaque. Jest zaznajomiony z berimbau (trzyma go pewnie, potrafi „sterować” nim oddalając i przybliżając go do ciała).

Teoria: adept zna strukturę w grupie (zna hierarchię stopni) oraz zna wszystkich Mestres grupy;

 

Corda branco – laranja (biało – pomarańczowy)

Stopień przyznawany przez Mestre na ceremonii Troca de Cordas.

Podstawowe wymagania:

– minimum 3,5 – 5 lat treningów;
– składka członkowska regulowana na czas;
– posiada umiejętności na poprzednie stopnie;
– posiada swój berimbau;
– obowiązkowo uczestniczy we wszystkich eventach sekcji;
– uczestniczy w pokazach oraz akcjach propagowania Capoeira;
– zna podstawy języka portugalskiego.

EGZAMIN

Technika: adept gra w roda wykorzystując techniki podcięć i obaleń. Sam również wie, w jaki sposób się przed nimi bronić. Gra dużo w roda.
Uwagi: Uczestniczy czynnie w każdej roda. Gra Benguela oraz Sao Bento, tańczy Maculele. Wie jak upadać, ale też szybko wstaje i gra dalej. Kopnięcia potrafi wykonać szybko, a martelo, bencao, chapa, pisao są silne i dynamiczne. Cechuje go bardzo dobre wytrenowania kondycyjne, siłowe, techniczne, dając tym samym dobry przykład.
Dodatkowo: podróżuje (eventy grupowe, roda). Potrafi poprowadzić rozgrzewkę i uczy się prowadzić treningi.
Uwagi: Zwraca uwagę na poprawność wykonywanych ćwiczeń gimnastycznych. Poszukuje nowych metod i ćwiczeń.

Muzyka: adept gra na wszystkich instrumentach. Na berimbau gra podstawowe rytmy w stopni minimalnym dążąc do perfekcji (do samodzielnego prowadzenia roda). Zna minimum 5 piosnek do Benguela i Sao Bento oraz 3 piosenki do Macuelele. Gra płynnie na atabaque i pandeiro.
Uwagi: Adept staje się samodzielny w prowadzeniu roda (gra na instrumentach i śpiew). Posiada swój berimbau na którym doskonali swoje umiejętności. Uczy się nowych piosenek.

Teoria: Zna dobrze grupę w której trenuje, dzięki wyjazdom na warsztaty, festiwale itp. Potrafi wymienić instruktorów w Polsce. Dobrze zna historię grupy.

 

Corda laranja (pomarańczowy)

Stopień przyznawany przez Mestre na ceremonii Troca de Cordas.
Wzór do naśladowania.  Gra na instrumentach, śpiewa, gra na roda, podróżuje. Doświadczony gracz.

Podstawowe wymagania:

– minimum 5,5 – 7 lat regularnych treningów;
– składka członkowska regulowana na czas;
– posiada umiejętności na poprzednie stopnie;
– potrafi poprowadzić trening (Sao Bento, Benguela, Maculele);
– jest znana w grupie innym instruktorom oraz Mestre;
– pomaga w rozwoju grupy;
– obowiązkowy wyjazd na event Mestre Nem do Hamburga.

EGZAMIN

Technika: adept potrafi grać podcięciami i obaleniami. Potrafi szybko wymieniać kopnięcia. Dynamicznie porusza się na roda. Technika jest niemal bezbłędna. Nacisk na grę Benguela.
Uwagi: Przede wszystkim adept potrafi grać Benguela na bardzo dobrym poziomie.

Muzyka: adept jest w stanie samodzielnie poprowadzić roda: Benguela, Sao Bento, Maculele.
Uwagi: Samodzielność to najważniejsza cecha osoby na tym stopniu.

Teoria: adept potrafi opowiadać o Capoeira, historii i kulturze Brazylii.
Dodatkowo: dzięki swojej pracy, grze na roda i podróżowaniu  jest rozpoznawalny w świecie Capoeira.