Dyscyplina finansowa KS Capoeira Camangula:

 1. Jest 12 składek członkowskich w ciągu roku kalendarzowego.
 2. Pierwsze zajęcia są całkowicie BEZPŁATNE.
 3. Uczeń w ramach składki członkowskiej może uczestniczyć we wszystkich zajęciach regularnych oferowanych przez KS w zależności od wybranego karnetu (KIDS, JUNIOR, OPEN, ACRO, FULL). Składka nie jest opłacana za ilość treningów w ciągu miesiąca.
 4. Składka członkowska podstawowa wynosi 89,99 zł/miesiąc (przy wpłacie do 12 – go dnia miesiąca). Po tym terminie KS ma prawo naliczyć – opłatę dodatkową w wysokości 10 zł.
 5. W KS Capoeira Camangula obowiązują zniżki rodzinne. Szczegóły znajdują się w cenniku.
 6. Uczeń który z jakiś powodów nie mógł uczestniczyć w zajęciach w ramach posiadanego karnetu ma prawo odrobić zaległe zajęcia w innej grupie.
 7. Uczeń zobowiązany jest do jednorazowej opłaty wpisowej zgodnej z aktualnym cennikiem (50 zł/os – po uiszczeniu opłaty otrzymuje się klubową koszulkę grupową KS Capoeira Camangula).
 8. Za okres rozliczeniowy traktuje się każdy kolejny miesiąc kalendarzowy.
 9. Bez względu na frekwencję uczęszczania na zajęcia, ucznia obowiązuje w/w opłata członkowska w kwocie 25 zł, dotyczy również okresów ograniczonej aktywności KS jak wakacje, ferie zimowe czy święta.
 10. Po trzech miesiącach absencji ucznia, zostaje on skreślony z listy członków KS.
 11. W wyjątkowych sytuacjach przy indywidualnym ustaleniu z prowadzącym zajęcia można przesunąć termin uiszczenia składki członkowskiej.