Pokazy niekomercyjne

Pokazy wykonywane są dla m.in. szkół, domów kultury, świetlic środowiskowych itp.
Koszta pokazów wahają się od 200 do 500 złotych, jako zwrot kosztów dojazdu, amortyzacji instrumentów itp.
W skład grupy pokazowej wchodzą uczniowie KS Capoeira Camangula wraz z 2-3 opiekunami/instruktorami.

Organizujemy również lekcje Capoeira w ramach ferii zimowych, wakacji oraz przy różnych uroczystościach.
Warsztaty Capoeira trwają od 1 do 3 godzin dla różnych grup wiekowych. Treningi prowadzi min. 2 instruktorów.
Koszt zajęć zaczynają się od 100 złotych (dojazd, amortyzacja instrumentów, wynagrodzenie instruktora itd.).

W razie pytań prosimy o kontakt:
506 471 696
 boca@camangula.pl