Składka członkowska


Dyscyplina finansowa KS Capoeira Camangula:

  1. Jest 12 składek członkowskich w ciągu roku kalendarzowego.
  2. Pierwsze zajęcia są całkowicie BEZPŁATNE.
  3. Uczeń w ramach składki członkowskiej może uczestniczyć we wszystkich zajęciach regularnych oferowanych przez KS w zależności od wybranego karnetu (KIDS, OPEN). Składka nie jest opłacana za ilość treningów w ciągu miesiąca.
  4. Składka członkowska podstawowa wynosi 80 zł/miesiąc (przy wpłacie do 12 – go dnia miesiąca). Po tym terminie KS ma prawo naliczyć – opłatę dodatkową w wysokości 10 zł.
  5. W KS Capoeira Camangula obowiązują zniżki rodzinne. Szczegóły znajdują się w cenniku.
  6. Uczeń zobowiązany jest do jednorazowej opłaty wpisowej zgodnej z aktualnym cennikiem (50 zł/os – po uiszczeniu opłaty otrzymuje się klubową koszulkę grupową KS Capoeira Camangula).
  7. Za okres rozliczeniowy traktuje się każdy kolejny miesiąc kalendarzowy.
  8. Bez względu na frekwencję uczęszczania na zajęcia, ucznia obowiązuje w/w opłata członkowska w kwocie 25 zł, dotyczy również okresów ograniczonej aktywności KS jak wakacje, ferie zimowe czy święta.
  9. Po trzech miesiącach absencji ucznia, zostaje on skreślony z listy członków KS.
  10. W wyjątkowych sytuacjach przy indywidualnym ustaleniu z prowadzącym zajęcia można przesunąć termin uiszczenia składki członkowskiej.